about us

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ทั้งในด้านการให้คำปรึกษา สำรวจออกแบบพัฒนาวิเคราะห์ระบบ ก่อสร้างสถานีฐาน วางโครงข่ายชุมสาย ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก วางระบบ ควบคุมดูแลแก้ปัญหา และการซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายให้กับบริษัทเอกชน กลุ่มลูกค้าในปัจจุบันของ BBTEC ได้แก่ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค),
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (เอไอเอส), บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (ดับบลิวเอชเอ), บริษัทเมียร์นมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (เอ็มไอเอช),
บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น BBTEC ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพราะมีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีล่าสุด
และมีความเชี่ยวชาญในการดูแลโครงการทุกรูปแบบ อีกทั้งยังมีทีมที่มีจิตใจที่พร้อมให้บริการลูกค้า และมีสถานีบริการกว่า 40 แห่งที่พร้อมจะให้บริการและให้ความมั่นใจกับลูกค้า