about us

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ทั้งในด้านการให้คำปรึกษา สำรวจออกแบบพัฒนาวิเคราะห์ระบบ ก่อสร้างสถานีฐาน วางโครงข่ายชุมสาย ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก วางระบบ ควบคุมดูแลแก้ปัญหา และการซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายให้กับบริษัทเอกชน กลุ่มลูกค้าในปัจจุบันของ BBTEC ได้แก่ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค),
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (เอไอเอส), บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (ดับบลิวเอชเอ), บริษัทเมียร์นมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (เอ็มไอเอช),
บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น BBTEC ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพราะมีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีล่าสุด
และมีความเชี่ยวชาญในการดูแลโครงการทุกรูปแบบ อีกทั้งยังมีทีมที่มีจิตใจที่พร้อมให้บริการลูกค้า และมีสถานีบริการกว่า 40 แห่งที่พร้อมจะให้บริการและให้ความมั่นใจกับลูกค้า

solutions & services

BBTEC บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิศวกรรม โดยทีมวิศวกรและผู้บริหารที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเป็นอย่างดี พร้อมด้วยทีมช่างที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

CONTACT us

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด

499 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  • ติดต่อเราเวลาทำการ 8.30 - 17.30 น.
  • ติดต่อเรานอกเวลาทำการ 17.30 น.
  • ติดต่อเรา02-016-5444
  • ติดต่อเรา02-016- 5444 ต่อ 2831-2836
  • ติดต่อเราเวลาทำการ 8.30 - 17.30 น.
  • ติดต่อเรา02-016-5444
  • ติดต่อเรานอกเวลาทำการ 17.30 น.
  • ติดต่อเรา02-016-5444 ต่อ 2831-2836
แผนที่กราฟิกแผนที่กูเกิล
เปลี่ยนรหัสเปลี่ยนรหัส

* กรุณาใส่รายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน